K3M, s.r.o.

Rating a informácie o K3M, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre K3M, s.r.o. 11365 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 196823. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 77.2940% spoločností je horších ako K3M, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti K3M, s.r.o." href="http://k3m.sk-rating.com/">
   <img src="http://k3m.sk-rating.com/k3m.png" width="150" height="25" alt="Rating K3M, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating K3M, s.r.o.

Odkazy

Spoločnosť je vedená v registri účtovníkov.

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia